Të dhëna nga ATK

Numri i Kompanive të TIK Sipas Kategorive


Ky grafikon tregon numrin e bizneseve në TIK të kategorizuar në bazë të të ardhurave në 6 kategori të ndara.

Filterat

Numri i Punetoreve Sipas Kategorive


Ky grafikon tregon numrin e punëtorëve të bizneseve në TIK të ndara në bazë të të ardhurave vjetore të këtyre bizneseve

Filterat