Bizneset

Krahasimi i Bizneseve të TIK-ut në Bazë të Komunave


Ky grafikon mundëson krahasimin e bizneseve në TIK në komunat e Kosovës në bazë të aktiviteteve në të cilat janë të angazhuara. Për shembull, ju mund të krahasoni bizneset në TIK në Prishtinë and bizneset në TIK në Gjilan, duke kuptuar më shumë edhe në cilat aktivitete specifike bizneset në secilën komunë janë angazhuara. Ju mund të përdorni filterat e ndryshëm si: viti, statusi, aktiviteti, dhe qyteti.

Filterat

Harta e Bizneseve

Më poshtë është një hartë e Kosovës me shumicën e komunave që tregon numrin e bizneseve të regjistruara në sektorin e TIK.

Bizneset e TIK-ut të Ndara nga Komuna


Ky grafikon tregon numrin e bizneseve të regjistruara në sektorin e TIK përgjatë 10 viteve të fundit. Për shembull, ky grafikon tregon numrin e bizneseve në fushën e TIK të regjistruara për vit p.sh. 1086 biznese në sektorin e TIK janë regjistruar në 2017. Ju mund të përdorni filterat e ndryshëm si: viti, statusi, aktiviteti, dhe qyteti.

Filterat