Të Dhënat e The Future Workplace

Nëse jeni duke kërkuar se cilën rrugë të karrierës duhet të merrni në TIK, ky është vendi më i mirë për ta zbuluar

Statistikat

Seksioni i Statistikave jep një vështrim në tregun e TIK-ut, përfshirë të dhënat nga sektori i arsimit për të diplomuarit nga shkollat e mesme dhe universitetet, dhe për bizneset në sektorin e TIK-ut në Kosovë.

Bizneset

Seksioni i të dhënave të kompanive futet në sektorin e biznesit TIK, dhe ofron të dhëna thelbësore në lidhje me aktivitetet për të cilat bizneset janë të angazhuara nga komunat, fitimet vjetore, ndër të tjera.

Te Diplomuarit

Seksioni i të dhënave te të diplomuarve ofron të dhëna për të diplomuarit në fushën e TIK-ut nga shkollat e mesme në nivelin universitar. Kjo pjesë përfshin numrin e të diplomuarve në TIK, dhe aftësitë që kanë të diplomuarit, ndër të tjera.

Mospërputhja e Aftësive

Seksioni i mospërputhjes së aftësive përfaqëson hendekun midis aftësive te të diplomuarve në TIK dhe kërkesës së aftësive të TIK-ut nga bizneset e TIK-ut në Kosovë. Prandaj, tregon hendekun e mospërputhjes së aftësive.

Blogu

Seksioni Blog paraqet punën e fundit të Open Data Kosovë për të dhënat e hapura dhe TIK-un, të ndërthurur në histori dhe lajme të fundit. Kjo pjesë informon përdoruesin për punën e përgjithshme të Open Data Kosovo.

Shkarkimet

Seksioni i shkarkimeve i jep përdoruesit mundësinë për të shkarkuar të gjitha grupet e të dhënave të cilat janë portretizuar në platformën e Future Workplace. Kështu, mundëson një qasje të hapur në platformën e të dhënave.