Preuzmite

Odeljak “Preuzimanje”, korisniku pruža mogućnost da preuzme sve skupove podataka koji su prikazani na platformi “Buduće radno mesto”. Na taj način, omogućava se pristup otvorenih podataka platformi. Ovaj pristup otvorenih podataka integrisan je u okviru platforme “Buduće radno mesto” kako bi se omogućilo šire korišćenje podataka u različite svrhe od strane različitih pojedinaca. Budući da verujemo kada su podaci poput ovih otvoreni i dostupni, omogućavaju stvaranje rada zasnovanog na podacima.