Neusklađenost Veština


Ovaj grafikon prikazuje odnos između veština koje zahtevaju ICT preduzeća na Kosovu u poređenju sa veštinama koje diplomirani u ICT-u poseduju na osnovu nastavnih programa svojih studija.

Filteri

Curricula

Here is the advanced example of how vertical timeline can be used to display information about company

Curricula