Statistika

Broj univerzitetskih diplomanata iz ICT-a


Ovaj grafikon prikazuje broj univerzitetskih diplomanata iz oblasti vezanih za ICT na Kosovu od 2008. do 2018. godine.

Broj maturanata na ICT-u


Ovaj grafikon prikazuje broj maturanata na polju vezanom za ICT na Kosovu u periodu od 2008. do 2018

Ukupan broj diplomanata na ICT-ima na univerzitetima

3475

Ukupan broj diplomiranih u oblasti ICT-a

7334

Ukupan broj ICT kompanija

7762

Poređenje opština po delatnostima

Ovaj grafikon prikazuje procenat ICT preduzeća koja su uključena u različite aktivnosti koje su kategorisane po opštinama. Jedan blok predstavlja procenat preduzeća koja se bave jednom određenom delatnošću u određenoj opštini.

Broj registrovanih preduzeća u sektoru ICT-a u roku od 10 godina


Ovaj grafikon prikazuje broj preduzeća registrovanih u ICT sektoru u poslednjih 10 godina. Na primer, pokazuje broj registrovanih preduzeća u ICT sektoru godišnje, tj. u 2017. godini registrovano je 1086 ICT preduzeća.

Opšta statistika - 2018