Diplomirani

Diplomirani studenti po ICT odeljenju na svakom univerzitetu


Ovaj grafikon prikazuje broj diplomiranih studenata u oblasti IKT-a podeljen od strane svakog univerziteta vezanog za ICT.

Filteri

Mapa radne snage

Ispod je mapa Kosova sa većinom opština koja pokazuje broj u zavisnosti od broja studenata koji su diplomirali u oblasti ICT-a na srednja škola nivou za 2011-2015.

Diplomirani studenti po području veština


Ovaj grafikon prikazuje broj maturanata koji poseduju određenu veštinu koja je povezana sa veštinama u ICT sektoru kao što su: programski jezici, tehnologije baza podataka, tehnologije veb okvira, okviri JavaScript-a I prednji okviri.

Filteri