Podaci o kompaniji

Poređenje ICT preduzeća po opštinama


Ovaj grafikon omogućava poređenje ICT preduzeća u kosovskim opštinama prema aktivnostima kojima se preduzeća bave. Na primer, možete da uporedite ICT preduzeća u Prištini i ICT preduzeća u Gnjilanu, istovremeno dobijajući uvid u konkretne aktivnosti koje kompanije u dotičnim kompanijama, opština se bavi. Možete da koristite različite filtere kao što su: godina, status, aktivnost i grad.

Filteri

Poslovna mapa

Ispod se nalazi mapa Kosova sa većinom opština koja pokazuje broj preduzeća registrovanih u ICT sektoru.

ICT preduzeća podeljena po opštinama


Ovaj grafikon prikazuje procenat ICT preduzeća koja su uključena u različite aktivnosti koje su kategorisane po opštinama. Jedan blok predstavlja procenat preduzeća koja se bave jednom određenom delatnošću u određenoj opštini. Možete koristiti razne filtere kao što su: godina, status, aktivnost i grad.

Filteri