Mospërputhja e Aftësive


Ky grafikon tregon lidhjen ndërmjet aftësive të cilave po kërkohen nga bizneset në fushën e TIK në Kosovë në krahasim me aftësitë të cilat i posedojnë të diplomuarit në fushën e TIK duke u bazuar në kurrikulat e studimit.

Filterat

Kurrikula

Here is the advanced example of how vertical timeline can be used to display information about company

Kurrikula